Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội năm 2017

Lm. Giuse Vũ Đức An
Du học Pháp
Lm. Giuse Nguyễn Văn Ban
Giám quản xứ Cổ Nhuế
Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc
Phó xứ Trại Mới
Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình
Chính xứ Phú Thứ
Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh
Chính xứ Phủ Lý
Lm. Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu
Chính xứ Mang Sơn
Lm. Giuse Nguyễn Minh Chiểu
Giám quản Vũ Điện – Đồng Yên – Cao Đường
Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh
Chính xứ La Phù
Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung
Giám quản Chuyên Mỹ
Lm. Phêrô Trần Văn Chương
Giám quản Ngọc Thị
Lm. Antôn Trịnh Duy Công
Giám quản Chằm Hạ (Tầm Khê)
Lm. Gioan Lê Trọng Cung
Chính xứ Hà Hồi (Kẻ Vồi)
Lm. Giuse Trần Ngọc Cương
Chính xứ Đại Phú
Lm. Giuse Hoàng Kim Cương
Giúp họ Bói Hạ – An Phú
Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương
Mục vụ tại giáo phận Boston, Hoa Kỳ
Lm. Phêrô Lê Anh Cường
Giúp xứ Bái Xuyên
Lm. Giuse Bùi Văn Cường
Chính xứ Đồng Gianh
Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm
Phó Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội
Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện (Tiến)
Chính xứ Khoan Vỹ – Nam Xá
Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu
Du học Hoa Kỳ
Lm. Giuse Vũ Đình Du
Chính xứ Bình Cách – Lỗ Xá
Lm. Antôn Phạm Văn Dũng
Thư ký riêng của Đức Hồng Y- Quản lý Tòa TGM
Lm. Đaminh Trần Văn Đà
Du học Roma
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn
Chính xứ Thạch Bích – Quản hạt Thanh Oai
Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được) – Tu Đoàn Truyền Tin
Chính xứ Thụy ứng
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Giám quản Lam Điền
Lm. Giuse Đỗ Văn Đức
Giúp Đại Chủng Viện
Lm. Giuse Hoàng Minh Giám
Giám quản Đại Lại và Gia Trạng
Lm. Antôn Phạm Văn Giảng
Giám quản Cát Thuế và Đông Lao
Lm. Phanxicô Xaviê. Trần Truyền Giáo
Giám quản Mạc Thượng – Đồng Phú – Quan Hạ
Lm. Giuse Bùi Văn Giáp
Giám quản Bói Kênh
Lm. Gioan B. Phan Văn Hà
Chính xứ Phùng Khoang
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải
Phó xứ Yên Kiện
Lm. Gioan Nguyễn Văn Hân
Chính xứ Trình Xuyên
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Hinh
Chính xứ Thịnh Liệt
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh
Giúp nhà Ứng Sinh Phùng Khoang
Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp
Giám quản Tiêu Hạ
Lm. Giuse Vũ Quang Học
Chính xứ Hà Đông
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
Chính xứ Trung Kỳ
Lm. Giuse Vũ Đình Hồi
Giám quản Hà Ngoại
Lm. Alphongsô Phạm Hùng
Chưởng Ấn – Chánh Văn Phòng Tòa TGM – Phụ trách Ngoại kiều – Kiêm nhiệm xứ Cửa Bắc
Lm. Gioan Nguyễn Mạnh Hùng
Phó xứ Thạch Bích – thường trực Trình Xá
Lm. Giuse Nguyễn Quốc Hùng
Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội
Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng
Chính xứ Đồng Bào
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy
Phó xứ Sơn Lãng
Lm. Fx. Vũ Quang Hùng – Tu Đoàn Truyền Tin
Chính xứ Tràng Châu
Lm. Giuse Trịnh Duy Hưng
Phó xứ Khoan Vĩ – thường trực Nam Xá
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu
Chính xứ Đồng Đội
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hy
Chính xứ Nam Định, Quản Hạt Nam Định
Lm. Giuse Nguyễn An Khang
Chính xứ Bích Trì
Lm. Fx. Nguyễn Quốc Khánh
Nghỉ hưu
Lm. Giuse Ngụy Thành Khương
Giám quản Trung Lương
Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang
Giám quản Ngọc Lũ – Tử Thanh
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khích
Phó xứ Bình Cách
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều
Chính xứ Hàng Bột
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh
Chính xứ Đàn Giản
Lm. Giuse Mai Xuân Lâm
Chính xứ Sở Kiện
Lm. Luca Vũ Công Liêm
Chính xứ Lưu Xá
Lm. Giuse Nguyễn Văn Liên
Chính xứ Bảo Long – Trại Mới
Lm. Giuse Nguyễn Văn Long
Giúp họ Trung Trí – Hàm Long
Lm. Giuse Nguyễn Đức Long
Chính xứ Lại Xá, kiêm nhiệm Lan Mát
Lm. Gioan.B Mai Xuân Lự
Giám quản xứ An Khoái
Lm. Antôn Trần Duy Lương
Chính xứ Đồng Trì
Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Lý
Chính xứ Đạo Truyền
Lm. Phaolô Phạm Văn Mạnh
Giám quản Sở Hạ
Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn
Chính xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Nghị
Chính xứ Vĩnh Đà
Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)
Chính xứ Lảnh Trì – Quản Hạt Lý Nhân
Lm. Giuse Nguyễn Thực Nghiệm
Giám quản Chợ Nội
Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp
Phó xứ Công Xá
Lm. Giuse Nguyễn Văn Ngọc
Giám quản Phú Ốc và Tường Loan
Lm. Giuse Phạm Công Nguyên
Giám quản Phú Mỹ
Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp
Chính xứ Vĩnh Trị
Lm. Giuse Nguyễn Văn Pháp
Chính xứ Nghĩa Ải – Đồng Chiêm
Lm. Giuse Mai Hữu Phê
Chính xứ Sơn Miêng- Vân Đình – Giang Soi
Lm. Antôn Trần Văn Phú
Du học Roma
Lm. Antôn Tạ Hữu Phương
Dưỡng Bệnh
Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Quang
Quản lý Đại chủng viện Hà Nội – Cở sở Cổ Nhuế
Lm. Giuse Vũ Hào Quang
Giám quản Hạ Trang và Phú Lương
Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế
Chính xứ Lập Thành
Lm. Brunô Phạm Bá Quế
Trưởng ban Caritas- Bác ái xã hội
Lm. Giuse Tạ Minh Quý
Du học Mỹ
Lm. Giuse Vũ Đức Quý
Giám quản Gò Mu
Lm. Giuse Vũ Ngọc Ruẫn
Chính xứ Bút Đông
Lm. Brunô Nguyễn Văn San
Chính xứ Động Linh – Ngọc Thị
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng
Giám quản Xuân Bảng
Lm. Giuse Trần Đình Sơn
Lm. Gioan Bùi Đình Sơn
Giám quản Trung Đồng
Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái
Giúp nhà ứng sinh Gioan
Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ
Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội
Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ
Giám quản Bàng Ba – Lý Nhân
Lm. Giuse Bùi Quang Tào
Chính xứ An Phú, Quản hạt Phủ Lý
Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Tập
Chính xứ Mỗ Xá
Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái
Chính xứ Bái Đô
Lm. Giuse Đào Trọng Thành
Phó xứ Sở Kiện
Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng
Chính xứ Chính Tòa Hà Nội
Lm. Vicentê Phạm Văn Thắng
Phó xứ Bút Đông
Lm. Phaolô Nguyễn Trung Thiên
Chính xứ Hàm Long – Quản hạt Chính Tòa Hà Nội
Lm. Alphongsô Vũ Ngọc Thiên
Nghỉ hưu
Lm. Antôn Ngô Văn Thông
Giám quản Vỉ Nhuế và Thôi Ngôi
Lm. Giuse Đỗ Hữu Thỏa
Giám quản Tuỵ Hiền
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thoan
Chính xứ Cát Lại – Tràng Duệ
Lm. Martinô Nguyễn Bá Thỉnh
Nghỉ hưu
Lm. Giuse Đào Hữu Thọ
Đặc trách Phụng Vụ
Lm. Tôma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ
Quản lý Tổng Giáo Phận – Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội – Kiêm nhiệm xứ Tân Lạc
Lm. Giuse Mai Xuân Thuỳ
Giám quản Tân Hội – Gò Cáo
Lm. Giuse Đào Bá Thuyết
Chính xứ Hoàng Nguyên
Lm. Phêrô Trần Văn Thực – Tu Đoàn Truyền Tin
Chính xứ Đồng Sơn
Lm. Antôn Trần Cao Tích – Tu Đoàn Truyền Tin
Giám Quản Bút Sơn
Lm. Giuse Trần Viết Tiềm
Giám quản Từ Châu
Lm. Antôn Trần Quang Tiến
Giám đốc Trung Tâm Hành Hương Thánh Tử Đạo Phêrô Lê Tùy – Bằng Sở
Lm. Phêrô Nguyễn Đức Toản
Chính xứ Thượng Thụy – Phụ Trách Nhà Hưu
Lm. Gioan B. Bùi Quốc Toàn
Giám quản Hướng Nghĩa (Mường Cắt)
Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn
Phó xứ Hàm Long
Lm. Phêrô Trần Văn Trí
Chính xứ An Lộc – Vạn Điểm
Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình
Giám quản xứ Hà Thao và Kẻ Nghệ
Lm. Giuse Phạm Minh Triệu
Chính xứ Phú Đa – Công Xá
Lm. Phêrô Lại Quang Trung
Giám quản Thiện Mỹ
Lm. Giuse Nguyễn Khắc Trường
Phó xứ Lưu Xá
Lm. Giuse Kiều Văn Tụ
Giúp Giáo xứ Thụy Ứng
Lm. Giuse Phạm Văn Tụ
Giám quản Đại Ơn – Yên Kiện
Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuân
Phó xứ Đại Lại
Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân
Phó xứ Nam Định
Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn
Chính xứ Bái Xuyên
Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuấn
Phó xứ Thạch Bích
Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền
Chính xứ Đào Duyên
Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến
Đặc trách nhà Ứng sinh tiền Đại Chủng Viện
Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến
Chính xứ Lường Xá
Lm. Giuse Lê Danh Tường
Đặc Trách Truyền Thông
Lm. Fx. Vũ Đức Văn
Chính xứ Hòa Khê
Lm. Giuse Phạm Đức Văn
Giám quản Tân Độ
Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên
Chính xứ Vĩnh Trụ
Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên
Giám quản Thượng Lâm và Phúc Lâm
Lm. Giuse Vũ Công Viện
Đại diện tư pháp – Phó Văn phòng Tòa TGM
Giám quản Giáo xứ Nam Dư
Lm. Phêrô Trần Văn Việt
Chính xứ Kim Bảng – Tân Lang
Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân
Giám quản Xuy Xá
Lm. Vincent Nguyễn Đăng Xuyên
Nghỉ hưu
Lm. Antôn Trần Công Ý
Chính xứ Tiêu Hạ
Lm. Antôn Trần Văn Mạnh (Tu Đoàn Truyền Tin)
Phó xứ Bút Sơn
………………
Lm. Phê-rô trần Thanh Dũng, MC
Phó xứ Lưu Xá
Thường trực giáo xứ An Hòa
Sinh năm 1974
Lễ quan thầy: 29/6
Thụ phong linh mục: 24/11/2012
Đc: An Hòa, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hoàng. OP
Giám quản Phương Trung và Canh Hoạch
Sinh năm 1979
Lễ quan thầy 19 tháng 03
Thụ phong linh mục: 04 tháng 08 năm 2012
Đc: Giáo xứ Phương Trung, thôn Tây Sơn, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà nội
Lm. Đaminh Nguyễn Công Khương. TSĐT
Chính xứ Đoan Nữ
Sinh năm 1972
Lễ quan thầy: 07/08
Thụ phong linh mục: 02/07/2008
Đc: Giáo xứ Đoan Nữ, Thanh Oai, Hà Nội
Lm. Giuse Trịnh Ngọc Hiên. CSSR
Chính xứ Thái Hà
Trưởng ban Tu Sỹ
Sinh năm 1947
Lễ quan thầy: 19/03
Thụ phong linh mục: 10/06/1994
Đc: Giáo xứ Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Lm. Phêrô Nguyễn Quang Tiến C.M
Chính xứ Hoàng Xá
Thụ phong linh mục: 21/10/2005
Đc: Giáo xứ Hoàng Xá, Hùng Cường, Kiêm Thi, Hưng Yên
Lm. Giuse Phạm Duy Lân. Vinh Sơn Phao Lô
Chính xứ Mường Riệc
Kiêm nhiệm Giáo xứ Mường Đổn
Sinh năm 1973
Thụ phong linh mục: 13/06/2005
Đc: Giáo xứ Mường Riệc, Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hòa Bình

Lm. Đaminh Vũ Văn Lợi, Op

Giám quản Thượng Lao
Sinh năm 1974
Lễ quan thầy:8/8
Thụ phong linh mục: 4/8/2009
Địa chỉ: Thượng Lao, Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội
Lm. Phê-rô Trần Vũ Nhuận, OFM
Giúp giáo xứ Thượng Thụy
Sinh năm 1970
Lễ quan thầy: 26/9
Thụ phong linh mục: 10/5/2009
Đc: Nt. Phú Gia, Tây Hồ, Hà Nội
Lm. Giuse Trần Trung Phụng, OFM
Phụ trách giáo xứ Trung Hiếu
Sinh năm 1957
Lễ quan thầy: 19/3
Thụ phong linh mục: 01/01/2001
Đc. Nt. Trung Hiếu, Thanh Liêm, Hà Nam
Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh
Phó xứ Đồng Chiêm

Linh mục đoàn Tổng Giáo Phận Hà Nội năm 2017
Cập nhật năm 2017

Danh sách 10 Tân Linh mục:

Lm. Giuse Bùi Văn Hoàn – sinh năm 1983

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Huy – sinh năm 1985

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam – sinh năm 1982

Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh – sinh năm 1984

Lm. Giuse Trần Ngọc Long – sinh năm 1981

Lm. Giuse Trần Hữu Nam – sinh năm 1984

Lm. Antôn Vũ Ngọc Tho – sinh năm 1983

Lm. Giuse Trần Văn Thu – sinh năm 1983

Lm. Luca Nguyễn Văn Trì – sinh năm 1981

Lm. Giuse Đặng Anh Việt – sinh năm 1982

Tổng hợp từ TGP Hà Nội

<