Hình ảnh: Mừng kỷ niệm 5 năm giám mục của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

<