Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: Lm Alphonsus Trần Đức Phương

LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA

Ngày 01 tháng 06 năm 2018

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
vừa nhận được tin:


Lm Alphonsus Trần Đức Phương

Sinh ngày 15 tháng 01 năm 1936 tại Hà Nội, Việt Nam
được Chúa gọi về lúc 5 giờ 24 phút sáng ngày 30 tháng 05 năm 2018 tại Bệnh Viện Northwest, Thành Phố Seattle, Bang Washington State
Hưởng thọ 82 tuổi – 53 năm Linh Mục
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin hiệp thông cầu nguyện với:
Lm Joachim Đào Xuân Thành và Anh Chị Em Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Đại Gia Đình Tang Quyến.

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Alphonsus Trần Đức Phương vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

Thành kính phân ưu,

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch

P.O. Box 24518, Philadelphia, PA 19120 – Email: ldcgvnhk@yahoo.com Phone: (215) 548-5591 – Fax: (215) 424-9152 – Website: liendoanconggiao.net

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
tại
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
6841 S.180th Street
Tukwila, WA 98188
Chúa Tư, ngày 06 tháng 06 năm 2018
⦁ pm – 6 pm: Đọc kinh và thăm viếng
⦁ pm – 7 pm: Nghi Thức Phát Tang và Thánh Lễ Cầu Hồn
⦁ pm – 9 pm: Phân ưu của các Linh mục, Tu sĩ, các Cộng Đoàn bạn, Giáo Xứ

Thứ Năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018
⦁ am – 12 pm: Thánh lễ cầu hồn
⦁ pm – 6 pm: Đọc Kinh và Thăm Viếng 6 pm – 7 pm: Thánh Lễ Cầu Hồn
7 pm – 9 pm: Đọc Kinh và Thăm Viếng

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018
11:00 am: Thánh Lễ An Táng
Chủ Tế: Đức Tổng Peter J. Sartain, Tổng Giám Mục Seattle

* Nghi Thức An Táng:
Sau Thánh Lễ An Táng, Nghi Thức An Táng được cử hành tại
Nghĩa Trang Holyrood Cemetery
205 NE 205th Street Shoreline, WA 98155
Phone: (425) 774 – 0471

————————– RIP ————————

<