Cáo phó: Thầy PHILIPPHÊ LÊ VĂN TÂM

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh và tin thân xác loài người ngày sau sống lại chúng con kính báo: Thầy PHILIPPHÊ LÊ VĂN TÂM sinh 24-01-1915 tại Chợ Mới, Khánh Hoà Khấn lần đầu trong Dòng Phanxicô ngày 10-8-1956 hiện thuộc Tu Viện Phanxicô Vĩnh Phước, giáo phận Nha Trang Đã an nghỉ trong Chúa lúc 1g11 sáng thứ sáu 4-5-2018 Thọ 103 tuổi

AI TÍN
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
và tin thân xác loài người ngày sau sống lại
chúng con kính báo

Thầy PHILIPPHÊ LÊ VĂN TÂM

Thầy PHILIPPHÊ LÊ VĂN TÂM
sinh 24-01-1915 tại Chợ Mới, Khánh Hoà
Khấn lần đầu trong Dòng Phanxicô ngày 10-8-1956
hiện thuộc Tu Viện Phanxicô Vĩnh Phước, giáo phận Nha Trang
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 1g11 sáng thứ sáu 4-5-2018
Thọ 103 tuổi
Nghi thức Nhập Quan : 3g45 chiều thứ sáu 4-5-2018
Thánh Lễ tại Tu Viện : 7g tối thứ sáu 4-5-2018
Thánh Lễ An Táng : 1g trưa thứ bảy 5-5-2018
do Đức giám mục Giáo phận chủ tế
tại Nhà Thờ Antôn Vĩnh Phước
Hoả táng tại Đài Hoả Táng Nha Trang
và lưu tro cốt tại Nhà Tưởng Nhớ
Giáo xứ Vĩnh Phước, Nha Trang
 
TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO
TU VIỆN PHANXICÔ VĨNH PHƯỚC NHATRANGThầy PHILIPPHÊ LÊ VĂN TÂM

<