Cáo phó Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU

 Xuân Ngọc – Xuân Trường – Nam Định

                 (: 0228 3886 138

Email: daminhbuichu@gmail.com    

Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,14)”.

…

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh

Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu và Tang quyến trân trọng kính báo:

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhài

Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ NHÀI

Sinh ngày 19 tháng 08 năm 1958, tại giáo xứ Quế Phương, Giáo phận Bùi Chu, xã Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 05h00 thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019 (tức ngày 24 tháng 02 năm Kỷ Hợi)

Tại Tu xá Đa Minh, giáo xứ Phú Long, giáo phận Phú Cường.

Hưởng thọ 61 tuổi – 39 năm Khấn dòng.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

1. TẠI TU XÁ ĐA MINH, GIÁO XỨ PHÚ LONG, GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG.

(1/3 Kp Đông, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương)

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

16h00: Nghi thức tẩm liệm.

17h00: Thánh lễ đưa chân.

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019

07h00: Thánh lễ.

09h00: Di quan về Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định.

2. TẠI HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU

Chúa Nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019

19h30: Thánh lễ.

Thứ Hai, ngày 01 tháng 4 năm 2019

07h00: Chương trình Cầu nguyện và Phúng viếng.

09h00: Thánh lễ và giờ cầu nguyện của gia đình Thánh hiến Hải Hậu.

14h30: Thánh lễ An táng tại Nguyện đường Tu viện.

Thi hài nữ tu Maria được an nghỉ tại thánh địa của Hội dòng.

Chúng con kính xin Đức Cha, Cha Bề trên Giám tỉnh Dòng Đa Minh, Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Bề trên, quý tu sĩ nam nữ và quý vị hiệp lời cầu nguyện cho nữ tu Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Hội dòng và Tang quyến chúng con xin chân thành tri ân!

 

Bùi Chu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

T/m. Hội dòng

Nữ tu Têrêsa Đoàn Thị Nhiên

                          Bề trên Tổng quyền     

<