Cáo phó: Nữ tu Maria Đỗ Thị Gương

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

 Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Dòng Trinh Vương và Gia đình kính báo:

Nữ Tu MAria Đỗ Thị Gương, VMR

đã được Chúa gọi về lúc 13h15 ngày 14/4/2018 tại dòng Trinh Vương, Bùi Môn.

Nghi thức nhập quan, Di quan 19g ngày 14/4/2018.

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 5g15 sáng thứ ba ngày 17/4/2018 tại nhà nguyện Trinh Vương số 41/2D Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, tp HCM

Xin hiệp thông trong lời cầu nguyện cho linh hồn nữ tu sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa

<