Cáo phó: Nữ tu ANNA TÔ THỊ NHĨ

✠ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN
Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành
ĐT: ( 0275) 3 875 146 – ( 0275) 3 692 855
Email: caimonmtg@gmail.com
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46)
——————— CÁO PHÓ ———————-
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh
Chị Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo: Nữ tu ANNA TÔ THỊ NHĨ,
– Sinh ngày 10. 05. 1914
– Tại Họ Đạo Cao Lãnh – Đồng Tháp
Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng
Lúc 7 giờ 30 ngày 15 tháng 08 năm 2017
Khấn Dòng 77 năm
Hưởng thọ 103 tuổi
Nghi thức nhập quan : 17 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2017
Thánh Lễ An Táng được cử hành
Vào lúc 9 giờ Thứ Năm, ngày 17 tháng 08 năm 2017
Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre
Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chúng con chân thành cảm tạ.
Thay mặt Hội Dòng
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ
Tổng Phụ Trách

<