Cáo phó: CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
GIÁO PHẬN VĨNH LONG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO

CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN
Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long
– Sinh năm: 1940
– Tại: Bất Nao – Vĩnh Ninh
– Họ Đạo: Bất Nao thuộc Giáo phận Thái Bình
– Thụ phong Linh Mục : 1969

Đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 00 Thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận, hưởng thọ 78 tuổi với 49 năm Linh Mục.

– Nghi thức Tẩn Liệm lúc 17 giờ 00 Thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 tại Nhà Hưu Dưỡng.
– Linh cửu Cha Gioakim được quàn tại Nhà thờ Phường 4, Tp. Vĩnh Long.
Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018.
– An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha GIOAKIM được an nghỉ đời đời.

<