More

  Bài giảng trước linh cữu Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Thánh lễ an táng Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

  Bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám quản Tông tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ cầu nguyện cho Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM tại Giáo xứ Thủ Thiêm Ngày 02.05.2019

  Nguồn: WGPSG

  Hot Topics

  Related Articles