Bài giảng trước linh cữu Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

    Thánh lễ an táng Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

    Bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám quản Tông tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ cầu nguyện cho Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM tại Giáo xứ Thủ Thiêm Ngày 02.05.2019

    Nguồn: WGPSG