Quyết Định Thành Lập Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

0
49

QUYÉT ĐỊNH

về việc cho phép thành lập Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

Bộ TRƯỞNG Bộ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngàỵ 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 củã Chính phủ sứấđổí, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Tôn giáo Chính phủ (tại văn bản số 85/TGCP-CG ngày 23/01/2017) và ủy ban nhân dân tỉnh Đong Nai (tại văn bản số 413/UBND-VX ngàỵ 13/01/2017);

Căn cứ đề nghị của Trường Trung cấp nghề Hòa Bình tại văn bản số 23/CV-TCNHB ngày 15/11/2016 về việc nâng cấp Trường Trung cấp nghề Hòa Bình lên thành Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Hòa Bình.

Trụ sở: ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là trường tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

  1. Đào tạo theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.
  2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

Quyết Định Thành Lập Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc Quyết Định Thành Lập Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here