More

  Kính nhớ và cầu nguyện cho các Giám mục Việt Nam đã qua đời

  Tháng 11 hàng năm là thời gian đặc biệt nhắc nhở người Công giáo kính nhớ và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, cha mẹ, người thân và tất cả các linh hồn đã qua đời trong tình thương của Chúa. Trong tâm tình đó, người Công giáo Việt Nam cũng được mời gọi kính nhớ và cầu nguyện cho các Đức giám mục Việt Nam đã qua đời, những người đã hy sinh trọn cuộc đời cho công cuộc rao giảng Tin Mừng, giúp người Công giáo Việt Nam được triển nở về đời sống đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thương đưa các ngài đến chung hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên trời.

  Xem thêm: Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn 2016
  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=oO71idmL78Q?autoplay=1]

  Các Giám mục Việt Nam đã qua đời

  Tháng 1
  09/01/1995: Ðức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của
  Gm. Phó Gp. Phú Cường (1976 – 1982)
  17/01/2007: Ðức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
  Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1988 – 2004)
  22/01/1989: Ðức cha Giuse Phan Thế Hinh
  Gm. Phó Gp. Hưng Hóa (1976 – 1985)
  Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1985 – 1989)
  23/01/1988: Ðức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
  Gm. Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1950 – 1960)
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Qui Nhơn (1960 – 1963)
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Đà Nẵng (1963 – 1988)
  28/01/1992: Ðức cha Đaminh Đinh Huy Quảng
  Gm. Chính tòa Gp. Bắc Ninh (1975 – 1992)
  31/01/2013: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu
  Gm. Chính tòa Gp. Vĩnh Long (1968 – 2001)

  Tháng 2
  01/02/1990: Ðức cha Phêrô Phạm Tần
  Gm. Phó đại diện tông tòa Gm. Thanh Hóa (1959 –1960)
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thanh Hóa (1960 – 1990)
  14/02/2017: Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà
  Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1975 – 2009)
  15/02/1997: Ðức cha Giuse Phạm Văn Thiên
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phú Cường (1965 – 1993)
  22/02/1988: Ðức cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng
  Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1974 – 1998)
  22/02/1995: Ðức cha Louis Hà Kim Danh
  Giám mục Phó Gp. Phú Cường (1982 – 1993)
  Gm. Chính tòa Gp. Phú Cường (1993 – 1995)
  22/02/2009: Ðức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
  TGM. Gp. Hà Nội (1994 – 2005)

  Tháng 3
  01/03/2017: Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống
  Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (2001 – 2009)
  Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2009 – 2017)
  10/03/1999: Ðức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
  Gm. Chính tòa Gp. Hải Phòng (1979 – 1999)
  12/03/1987: Ðức cha Ðaminh Lê Hữu Cung
  Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1975 – 1987)
  14/03/1989: Ðức cha Giuse Maria Ðinh Bỉnh
  Gm. Phó Gp. Thái Bình (1979 – 1982)
  Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1982 – 1989)
  16/03/2006: Ðức cha Anrê Nguyễn Văn Nam
  Gm. Phó Gp. Mỹ Tho (1975 – 1989)
  Gm. Chính tòa Gp. Mỹ Tho (1989 – 1999)
  24/03/1969: Ðức cha Phaolô Trần Ðình Nhiên
  Gm. Phó Gp. Vinh (1963 – 1969)

  Tháng 4
  24/04/1967: Ðức cha Tađêô Lê Hữu Từ
  Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1945 – 1959)
  Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1948 – 1950)
  24/04/1989: Ðức cha Giuse Trần Văn Thiện
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Mỹ Tho (1960 – 1989

  Tháng 5
  05/05/2001: Ðức cha Phaolô Bùi Chu Tạo
  Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1956 – 1960)
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phát Diệm (1960 – 1998)
  06/05/2015: Ðức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi
  Gm. Giám quản tông tòa Gp. Sài Gòn (1993 – 1998)
  Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (1979 – 2005)
  07/05/1974: Ðức cha Giuse Lê Quý Thanh
  Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1964 – 1974)
  09/05/1992: Ðức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
  Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1991 – 1992)
  13/05/2012: Ðức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vĩnh Long (1960 – 1968)
  18/05/1990: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
  Gm. Chính tòa TGP. Hà Nội (1978 – 1990)
  20/05/1974: Ðức cha Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn
  Gm. Chính Tòa Gp. Qui Nhơn (1963 – 1974)
  21/05/2003: Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho
  Gm. Phó Gp. Nha Trang (1997 – 2003)
  23/05/2011: Ðức cha Giuse Nguyễn Tích Ðức
  Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1997 – 2000)
  Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (2000 – 2006)
  28/05/1944 Ðức cha Gioan Maria Phan Ðình Phùng
  Gm. Phó đại diện tông tòa Gp Phát Diệm (1940 – 1943)

  Tháng 6
  03/06/2000: Ðức cha Phaolô Huỳnh Ðông Các
  Gm. Chính tòa Gp. Qui Nhơn (1974 – 1999)
  07/06/1982: Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thái Bình (1960 – 1982)
  08/06/1988: Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Cần Thơ (1960 – 1964)
  TGM. Phó Gp. Huế (1964 – 1968)
  TGM. GP. Huế (1968 – 1998)
  09/06/2003: Ðức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
  Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1975 – 1994)
  Gm. Chính tòa Gp. Thanh Hóa (1994 – 2003)
  10/06/2009: Ðức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Long Xuyên (1960 – 1997)
  17/06/1974: Ðức cha Giuse Lê Văn Ấn
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Xuân Lộc (1965 – 1974)
  20/06/1990: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
  Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1965 – 1990)
  29/06/1969: Ðức cha Giuse Trương Cao Ðại
  Gm. Đại diện tông tòa Gp. Hải Phòng (1953 – 1960)
  30/06/2001: Ðức cha Louis Phạm Văn Nẫm
  Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1977 – 1999)

  Tháng 7
  01/07/1995: Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
  Gm. Đại diện Tông tòa Gp Cần Thơ (1955-1960)
  TGM. TGP. Sài Gòn (1960 – 1995)
  06/07/1978: Ðức cha Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức
  Gm. Đại diện tông tòa Gp. Vinh (1951 – 1960),
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vinh (1960 – 1971)
  06/07/1978: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Năng
  Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1971 – 1978)
  06/07/2005: Ðức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
  Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1979 – 2000)
  07/07/2012: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
  Gm. Phó Gp. Đà Nẵng (1975 1988)
  Gm. Chính tòa Gp. Đà Nẵng (1988 – 2000)
  11/07/1949: Ðức cha Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng
  Gm Việt Nam tiên khởi, Gm. Gp. Phát Diệm

  Tháng 8
  04/08/1990: Ðức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Buôn Mê Thuột (1967 – 1990)
  17/08/2013: Ðức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB
  Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (2001 – 2013)
  17/08/2013: Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Tân
  Gm. Chính tòa Gp. Vĩnh Long (2001 – 2013)
  18/08/1977: Ðức cha Phêrô Khuất Văn Tạo
  Giám quản tông tòa Gp. Bắc Ninh (1955 – 1963)
  Giám quản tông tòa Gp. Hải Phòng (1955 – 1960)
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Hải Phòng (1960 – 1977)
  18/08/2014: Ðức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
  Gm. Phó Gp. Phan Thiết (2001 – 2005)
  Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2005 – 2009)

  Tháng 9
  02/09/1998: Ðức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Lạng Sơn–Cao Bằng (1960 – 1998)
  05/09/1973: Ðức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
  Gm. Đại diện tông tòa Gp. Sài Gòn (1955 – 1960)
  Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1960 – 1973)
  16/09/2002: Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
  Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1967 – 1975)
  Gm. Phó Gp. Sài Gòn (1975 – 1995)
  Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo hoàng về
  Công lý và Hòa bình (1994 – 1998)
  Chủ tịch Công lý và Hòa bình (1998 – 2002)
  17/09/2009: Ðức cha Phaolô Lê Ðắc Trọng
  Gm. Phụ tá TGP. Hà Nội (1994 – 2006)
  23/09/2011: Ðức cha Giuse Trịnh Chính Trực
  Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1981 – 1990)
  Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (1990 – 2000)
  24/09/2006: Ðức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến
  Gm. Phó Gp. Bắc Ninh (1988 – 1994)
  Gm. Chính Tòa Gp. Bắc Ninh (1994 – 2006)

  Tháng 10
  02/10/1976: Ðức cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm
  Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1965 – 1976)
  05/10/2017: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
  Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1990 – 2009)
  06/10/1987: Ðức cha Giuse Phan Văn Hoa
  Gm. Phụ tá Gp. Qui Nhơn (1976 – 1987)
  17/10/2010: Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận
  Gm. Phó Gp. Cần Thơ (1975 – 1990)
  Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1990 – 2010)

  Tháng 11
  13/11/1985: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang
  Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1960 – 1985)
  17/11/2011: Ðức cha Alexis Phạm Văn Lộc
  Gm. Chính tòa Gp. Kontum (1975 – 1995)
  27/11/1948: Ðức cha Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn
  Gm. Giám quản tông tòa Gp. Bùi Chu (1935 – 1948)
  27/11/1978: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê
  TGM. Chính tòa tiên khởi TGP. Hà Nội (1960 – 1978)

  Tháng 12
  11/12/1999: Ðức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất
  Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1987 – 1999)
  13/12/1984: Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Huế (1960 – 1968)
  15/12/1981: Ðức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến
  Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1977 – 1981)
  20/12/1974: Ðức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
  Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Bùi Chu (1960 – 1974)
  20/12/2007: Ðức cha Raphael Nguyễn Văn Diệp
  Gm. Phó Gp. Vĩnh Long (1975 – 2000)

  Hot Topics

  Related Articles