More

  Gp Kontum: Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế Trong Tháng 12 Năm 2017

  Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận, Được phép của Đức Giám Mục Giáo Phận, Văn Phòng Tòa Giám Mục xin trân trọng thông báo cùng toàn thể Gia đình Giáo Phận Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế trong tháng 12 năm 2017
  Van phong TGM xin thong bao:

  Số 211/VT/’17/Tgmkt

  Kon Tum, ngày 03 tháng 11 năm 2017

  THÔNG BÁO

  Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,

  Được phép của Đức Giám Mục Giáo Phận, Văn Phòng Tòa Giám Mục

  xin trân trọng thông báo cùng toàn thể Gia đình Giáo Phận

  Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế

  trong tháng 12 năm 2017 được ấn định như sau:

  Thời gian : 05g30 sáng thứ Bảy, ngày 02.12.2017

  Địa điểm :Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum. 13 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum.

  Xin anh chị em cầu nguyện cho các tiến chức và cứ theo lương tâm, gửi sớm các nhận xét hoặc các thông tin liên quan tới các tiến chức có tên dưới đây về Tòa Giám Mục hoặc qua các Cha Xứ, đúng theo tinh thần như điều khoản 1043 ghi rõ : “Các tín hữu nào biết các ngăn trở lĩnh chức thánh, thì có bổn phận phải trình lên Bản Quyền hay Cha Sở trước ngày truyền chức.”

  Danh sách các tiến chức:

  1. Thầy Phó tế Antôn Lê Bảo Văn, ứng viên linh mục

  sinh ngày 01. 01. 1976. thuộc giáo xứ Phú Quang, giáo hạt Chư Sê.

  2. Thầy Giuse Nguyễn Thời Danh, ứng viên phó tế

  sinh ngày 05. 04. 1984, thuộc giáo xứ Thánh Tâm, giáo hạt Pleiku.

  3. Thầy Marcô Trần Quý Phương Linh, ứng viên phó tế

  sinh ngày 23. 04. 1979, thuộc giáo xứ Võ Lâm, giáo hạt Kon Tum.

  4. Thầy Inhaxiô Lê Hoàng Bảo Quỳnh, ứng viên phó tế

  sinh ngày 10. 03. 1983, thuộc giáo xứ Kon Trang Mơnei, giáo hạt Đăk Hà.

  Tất cả để tôn vinh Thiên Chúa và phần phúc mọi người.

  Hiệp thông,

  Lm Lu-y G. Nguyễn Quang Hoa

  Van Phong TGM Kon Tum

   

  Hot Topics

  Related Articles