Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

0
506

Nguồn: WGPSG – Kính mời quý vị tham dự trực tuyến Thánh lễ Tạ ơn 25 năm Giám mục của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn vào lúc 10g00, thứ Bảy ngày 11-8-2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Tiểu sử: ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn