More

  Tòa Giám mục Hải Phòng: Thông báo Truyền chức Phó tế

  Sau khi đã bàn hỏi với Ban Tư vấn trong cuộc họp ngày 23 tháng 2 năm 2018, Đức Giám mục Giáo phận dự tính sẽ trao ban thừa tác vụ Phó tế cho các Thầy đã mãn khóa đào tạo Đại Chủng Viện. Sau đây là danh sách các Thầy:

  Tòa Giám mục Hải Phòng
  46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

  Hải Phòng, ngày 12  tháng 4 năm 2018
  THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HẢI PHÒNG
  Về việc chuẩn bị truyền chức Phó tế

  Kính gửi :  Quý Cha, Quý Tu sĩ
                    cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hải Phòng,

  Sau khi đã bàn hỏi với Ban Tư vấn trong cuộc họp ngày 23 tháng 2 năm 2018, Đức Giám mục Giáo phận dự tính sẽ trao ban thừa tác vụ Phó tế cho các Thầy đã mãn khóa đào tạo Đại Chủng Viện. Sau đây là danh sách các Thầy:

  1. Thầy Giuse Bùi Văn Dương
  Sinh ngày 01 tháng 4 năm 1985, tại Giáo xứ Liêm Khê
  Địa chỉ: Liêm Khê – Liên Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

  2. Thầy Phêrô Đoàn Văn Giáp
  Sinh ngày 5 tháng 6 năm 1985, tại Giáo xứ Súy Nẻo
  Địa chỉ: Thúy Nẻo – Bắc Hưng – Tiên Lãng – Hải Phòng

  3. Thầy Giuse Quách Trung Hiếu
  Sinh ngày 26 tháng 03 năm 1982, tại Giáo xứ Kẻ Sặt
  Địa chỉ: Khu Thượng – Tráng Liệt – Bình Giang – Hải Dương

  4. Thầy Antôn Vũ Ngọc Thạch
  Sinh ngày 17 tháng 01 năm 1984, tại Giáo xứ Xâm Bồ
  Địa chỉ: Khu 6 – Nam Hải – Hải An – Hải Phòng

  5. Thầy Giuse Nguyễn Văn Tùng
  Sinh ngày 7 tháng 8 năm 1986, tại Giáo xứ Xâm Bồ
  Địa chỉ: Khu 4 – Nam Hải – Hải An – Hải Phòng

  Theo Giáo Luật, để lãnh nhận thiên chức cao cả này, các tiến chức phải hội đủ các điệu kiện cần thiết và phải được coi là xứng đáng. Vậy, ai biết các Thầy trên có điều gì ngăn trở việc lãnh nhận thiên chức Phó tế, xin vui lòng cho Đức Giám mục Giáo phận và cha xứ biết trong thời gian sớm nhất. Mọi đơn thư, xin vui lòng ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ.

  Trong thời gian hướng tới ngày hồng phúc đó, xin quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng Anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho các Thầy.

  Nguyện xin bình an và phúc lành của Chúa Phục sinh ở cùng quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em.

                                                                T/L Đức Giám mục
  Lm. Giuse Bùi Hữu Duy
  Văn Phòng Tòa Giám mục

  Hot Topics

  Related Articles