More

  Thông báo về Thánh Lễ đầu tháng 06 năm 2018 tại La Vang

  TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

  TTHH ĐỨC MẸ LA VANG

  THÔNG BÁO
  THÁNH LỄ ĐẦU THÁNG SÁU TẠI LA VANG

  Trung Tâm hành Hương Đức Mẹ La Vang trân trọng kính báo:
  THÁNH LỄ KÍNH TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỦ’C MẸ
  sẽ được cử hành tại Linh Đài Đức Mẹ lúc 08g00 ngày thứ Bảy, 02/06/20I8,
  do Cha Antôn Dưong Quỳnh, Tổng Đại Diện Tổng Giáo Phận Huế, chủ tế.
  Trân trọng kính mời Quý Cha, quý bề trên, quý chủng Sinh, quý tu Sĩ nam nữ
  và cộng đoàn dân Clĩúa hành hương về La Vang tham dự Thánh lễ đầu tháng Sáu,

  kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.

  Trân trọng kính mời
  La Vang, ngày 26 tháng 5 năm 2018
  Linh mục quản nhiệm

  Micae Phạm Ngọc Hải

  ĐỨC MẸ LA VANG

  Hot Topics

  Related Articles