Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Vinh ngày 31.5.2018

0
884

Vào lúc 7h30’ thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên sẽ chủ sự Thánh lễ và truyền chức Phó tế cho các thầy có tên sau đây:

01. J.B. Nguyễn Thế Anh (Sinh: 04/01/1979 – Quê: Gx. Cửa Lò, NA)

02. Phaolô Nguyễn Văn Đức (Sinh: 20/08/1982 – Quê: Gx. Lộc Thuỷ, HT)

03. Phêrô Lê Văn Duyệt (Sinh: 26/12/1981 – Quê: Gx. Lạc Sơn, HT)

04. Giuse Trần Văn Duyệt (Sinh: 24/04/1982 – Quê: Gx. Nhân Hoà, NA)

05. J.B. Phạm Đình Hải (Sinh: 27/03/1984 – Quê: Gx. Thuận Nghĩa, NA)

06. Phêrô Nguyễn Hùng Hải (Sinh: 10/10/1982 – Quê: Gx. Hướng Phương, QB)

07. Giuse Nguyễn Văn Hồ (Sinh: 12/04/1980 – Quê: Gx. Đạo Đồng, NA)

08. Phaolô Lê Văn Hùng (Sinh: 20/06/1984 – Quê: Gx. Hoà Thắng, HT)

09. Giuse Trần Công Hường (Sinh: 03/01/1981 – Quê: Gx. Lâm Xuyên, NA)

10. Antôn Lê Đức Khả (Sinh: 12/11/1984 – Quê: Gx. Rú Đất, NA)

11. Antôn Nguyễn Văn Khánh (Sinh: 02/06/1983 – Quê: Gx. Phù Long, NA)

12. Phêrô Hồ Hữu Liên (Sinh: 14/04/1979 – Quê: Gx. Cự Tân, NA)

13. Giuse Nguyễn Văn Linh (Sinh: 20/06/1982 – Quê: Gx. Song Ngọc, NA)

14. J.B. Lê Văn Phong (Sinh: 31/10/1979 – Quê: Gx. Cồn Cả, NA)

15. Giuse Phạm Văn Phượng (Sinh: 27/09/1982 – Quê: Gx. Đức Lân, NA)

16. J.B. Mai Văn Quốc (Sinh: 06/01/1984 – Quê: Gx. Văn Hạnh, HT)

17. Phêrô Đinh Văn Quyền (Sinh: 23/03/1984 – Quê: Gx. Bàn Thạch, NA)

18. Antôn Nguyễn Trường Thi (Sinh: 17/06/1982 – Quê: Gx. Tràng Lưu, HT)

19. J.B. Châu Long Thiên (Sinh: 12/07/1979 – Quê: Gx. Thuận Nghĩa, NA)

20. Phêrô Phạm Văn Thuyên (Sinh: 28/03/1977 – Quê: Gx. Quan Lãng, NA)

21. Phaolô Nguyễn Văn Toán (Sinh: 29/07/1983 – Quê: Gx. Rú Đất, NA)

22. Antôn Nguyễn Văn Trí (Sinh: 02/09/1983 – Quê: Gx. Nghi Lộc, NA)

23. Antôn Nguyễn Văn Trọng (Sinh: 22/04/1983 – Quê: Gx. Đồng Tâm, NA)

24. Gioan Nguyễn Ngọc Tú (Sinh: 16/10/1984 – Quê: Gx. Trang Cảnh, NA)

25. Phêrô Phùng Văn Tuấn (Sinh: 07/07/1982 – Quê: Gx. Phù Ninh, QB)

26. Antôn Nguyễn Văn Vân (Sinh: 19/10/1983 – Quê: Gx. Vạn Phần, NA)

27. Antôn Đậu Duy Vinh (Sinh: 01/06/1984 – Quê: Gx. Đông Sơn, HT)

28. Fx. Nguyễn Đình Hành (Sinh: 06/05/1986 – Dòng Đức Mẹ Lên Trời)

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các thầy được xứng đáng lãnh nhận chức thánh, trung thành phụng sự Chúa và nhiệt tâm phục vụ Giáo Hội.