Thánh lễ An táng Cha Luy Gonzaga Maria Trần Ngọc Bính

0
1126

Cha LUY GONZAGA MARIA TRẦN NGỌC BÍNH

Sinh năm 1960 

Hiện đang làm quản sở Giáo họ Xẻo Tam, Giáo xứ Trảng Tranh, Kiên Giang

đã trở về Nhà Cha lúc 19g45 ngày 24/06/2018 tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức, SG

Thánh lễ An táng Cha Luy Gonzaga Maria Trần Ngọc Bính