Thánh lễ an táng CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN

0
259

Cha Gioakim Đỗ Duy Thản được Chúa gọi về lúc 6 giờ sáng ngày Thứ Sáu 25-05-2018 tại Nhà Hưu Dưỡng Vĩnh Long. Xin anh chị em cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

”Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho Linh hồn ChaGioakim được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.