Phút tiễn biệt cha cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

0
642

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VÀNG,
Chánh xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Túc Trưng,

đã được Chúa gọi về lúc 07g00 thứ Bảy, ngày 30.06.2018, hưởng thọ 70 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 08g30 thứ Tư, ngày 04.07.2018 tại Nhà thờ Thánh Mẫu.

Xin hiệp thông cùng Giáo xứ và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.