More

    Ngày họp mặt những người xa quê Giáo phận Thái Bình tại Miền Nam

    Ban Mục vụ Di Dân Giáo phận Thái Bình, Trụ sở: số 56 – Nguyễn Văn Lạc, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

    người xa quê Giáo phận Thái Bình tại Miền Nam

    Hot Topics

    Related Articles