Hướng đến Năm Thánh Mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

0
157

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã hướng dẫn cộng đồng Dân Chúa sống Năm Thánh Kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam.