More

    Chủ Tịch HĐGM Việt Nam Chúc Mừng Đức Tân Giám Mục Thanh Hóa

    Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, là người con thứ hai trong một gia đình 10 anh chị em gồm 5 gái, 5 trai.

    Video sự kiện: Thánh lễ tấn phong Cha GIUSE Nguyễn Đức Cường – Giám Mục Thánh Hóa

    Hot Topics

    Related Articles