More

  Các sự kiến lớn trong tháng 6 tại giáo phận Thanh Hóa

  Trong tháng Sáu này, Giáo phận Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn. Đó là Thánh lễ Khánh thành Chủng viện, từ biệt Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và phong chức linh mục cùng diễn ra vào ngày 14/06; đồng thời, vào ngày 27/06 sẽ diễn ra thánh lễ tấn phong Giám mục Chính tòa Giáo phận Thanh Hóa, thông tin được đăng tải trên website chính thức của Giáo phận này.

  Theo đó, ngày 05/05/2018, Cha Micae Trịnh Ngọc Tứ, Đại diện Giám quản đã ra thư mời cho biết, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám quản Tông Tòa giáo phận Thanh Hóa sẽ chủ sự Thánh lễ tạ ơn cắt băng khánh thành Chủng viện Lê Bảo Tịnh vào ngày 14/06. Được biết, trong năm học 2017-2018, chủng viện này có tổng số 97 chủng sinh và ứng sinh.

  Đồng thời, Vị giám quản Tông Tòa giáo phận Thanh Hóa sẽ đặt tay phong chức linh mục cho 5 thầy phó tế. Đây là 5 thầy trong số 7 ứng viên tiến chức linh mục được Bề trên Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Cha Giuse Nguyễn Đức Thanh công bố vào ngày 38/03/2018.

  Cũng trong Thánh lễ ngày 14/06, Cộng đoàn Dân Chúa sẽ chính thức từ biệt Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, vị Chủ chăn đã gắn bó với Giáo phận Thanh Hóa suốt 12 năm trong vai trò Giám mục Chính tòa (2004-2016), và 2 năm trong vai trò Giám quản Tông Tòa (2016-2018).

  Chương trình Lễ Tấn Phong Giám Mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  Tuy nhiên, niềm vui lớn lao sẽ bù đắp cho nỗi buồn từ biệt vị Chủ chăn 14 năm gắn bó, khi Giáo phận Thanh Hóa sẽ đón vị Chủ chăn mới vào cuối tháng Sáu. Cụ thể, Thánh lễ tấn phong Giám mục cho Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường sẽ diễn ra vào sáng thứ Tư ngày 27/06/2018 cũng tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Thanh Hóa. Vị tân giám chức 65 tuổi đã được Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Thanh Hóa vào ngày thứ Tư ngày 25/04/2018 vừa qua.

  Hot Topics

  Related Articles