More

  Tiểu sử Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  Cha Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, là người con thứ hai trong một gia đình 10 anh chị em gồm 5 gái, 5 trai.

  Trực tiếp: Thánh lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường1964 – 1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Simon Hoà Đà Lạt
  1972 – 1975: Học tại Đại chủng viện Thánh Philiphê Minh Đà Lạt và Đại học Công giáo Đà Lạt
  1975 – 1986: Thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc
  1986 – 1992: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
  27/6/1992: Được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
  1992 – 2001: Phó xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt
  2001 – 2005: Phó xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

  Giuse Nguyễn Đức Cường

  2005 – 2014: Quản xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt
  2014 – 2017: Quản xứ Madaguôi kiêm Quản Hạt giáo hạt Madaguôi, giáo phận Đà Lạt
  2002 – 2017: Trưởng Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Đà Lạt
  2005 – 2017: Phó Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn
  Từ 2009: Thành viên Uỷ ban Giáo lý Đức tin thuộc HĐGMVN
  2014 – 2017: Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn; Phó Ban Giáo lý toàn quốc
  2010 – 2017: Thẩm phán Toà án Hôn phối giáo phận Đà Lạt
  Thành viên Hội đồng Linh mục (từ 2010)
  Thành viên Ban Tư vấn giáo phận Đà Lạt (từ 2014)
  2012 – 2013: Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines
  2017: Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt.

  Hot Topics

  Related Articles