Tuyển Tập Những Bài Thánh Ca Mùa Vọng Hay Nhất

0
93

01. Dọn Đường Đón Chúa 02. Chân Thành Sám Hối 03. Vui Lên Sion 04. Hãy Tỉnh Thức 05. Xin Đợi Sương Mai 06. Mong Cho Chúa Đến 07. Xin Chúa Đến 08. Hạt Mưa Thánh Ân 09. Chuyện Đạo Sĩ Thứ Tư 10. Trời Cao 11. Hãy Tỉnh Thức 12. Dọn Đường Đón Chúa 13. Mừng Vui Lên 14. Hãy Dọn Đường Chúa 15. Dám Ra Khỏi Mình 16. Mây Ơi Mưa Xuống 17. Mùa Đông Mới 18. Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện 19. Trời Cao Hỡi 20. Vui Lên 21. Niềm Vui Lên Đường 22. Chân Thành Sám Hối 23. Để Chúa Đến 24. Hãy Sãn Sàng