More

  tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam

  Hướng đến Năm Thánh Mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã hướng dẫn cộng đồng Dân Chúa sống .

  Thư công bố Năm thánh Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, Tháng Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong...

  Hot Topics