More

    Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Vinh

    Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Vinh ngày 31.5.2018

    https://www.youtube.com/watch?v=FJjGQiJYK4c Vào lúc 7h30’ thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn...

    Hot Topics