More

  Phaolô Bùi Văn Đọc

  Thánh lễ Giỗ đầu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc kính yêu, Toà Tổng Giám mục Sài...

  Thiệp mời tham dự lễ giỗ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Thiệp Mời Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc kính yêu của tất cả chúng ta, Toà Tổng...

  Sự kiện Công Giáo Việt Nam năm 2018

  https://www.youtube.com/watch?v=_7feJKiX_7k 1.  Phái đoàn Ngoại Giao Tòa Thánh tới Việt Nam: Lúc 11 giờ 10, Phái đoàn Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh thăm Giáo phận Phát...

  Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà Cha trên Trời, do Đức cha Giám quản...

  Hot Topics