Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

0
525

Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà Cha trên Trời, do Đức cha Giám quản Tông tòa Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế.

Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc