More

  giáo xứ Bình Nguyên

  Video: Thánh Lễ An Táng Cha Cố PhaoLô Trần Hữu Phúc

  Cha Phaolô Trần Hữu Phúc, sinh ngày 10.7.1955, tại Nghệ An. Ngày 13.7.1955, ngài được rửa tội tại giáo xứ Phi Lộc, giáo phận...

  Nghi Thức Tiễn Biệt Cha Cố Phaolô Trần Hữu Phúc

  Hình ảnh thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Trần Hữu Phúc Video: Thánh Lễ An Táng Cha Cố PhaoLô Trần Hữu Phúc

  Hot Topics