More

  Giáo phận Phú Cường

  Cáo phó Cha Phêrô Tạ Văn Đức

  Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: Cha Phêrô Tạ Văn Đức -...

  Thánh lễ truyền chức Phó Tế & Linh Mục Phú Cường 2019

  Sáng thứ Ba, ngày 08 tháng 1 năm 2019, thánh lễ truyền chức phó tế và linh mục được cử hành long trọng tại...

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2018

  Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường dâng Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó tế vào lúc...

  Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Micae Lê Văn Khâm

  Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Micae Lê Văn Khâm vào lúc 09 giờ 00, ngày 14/05/2018 tại Giáo...

  Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Phú Cường

  Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục vào lúc 09 giờ 00, thứ Tư, ngày 09.05.2018 do Đức Cha...

  Hot Topics