More

  Đức Cha Khảm

  Lắng nghe những suy tư của Đức Bênêđictô XVI về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em

  Mới đây xuất hiện trên nguyệt san Klerusblatt tại Đức Quốc một bài viết dài của Đức Bênêđictô XVI về vấn đề giáo sĩ...

  Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C | Bài giảng hay của Đức Cha Khảm

  Xem thêm: Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm https://conggiao24h.net/wp-content/uploads/2019/04/Bai-giang-chua-nhat-5-mua-chay-2019.mp3

  Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sinh ngày 02.10.1952 tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). 1963 – 1972: Học tại Tiểu chủng...

  Hot Topics