More

  đại hội giới trẻ miền bắc tại hải phòng

  Các Chủ Đề Của Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc

  1. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ I, giáo phận...

  Giới trẻ giáo xứ Kẻ Sặt – Hải Phòng suy tôn Thánh Giá

  Ngày 15 tháng 7 vừa qua, sau chương trình Đại hội giới trẻ và thánh lễ giới trẻ tại giáo xứ thánh Antôn, khoảng...

  Hot Topics