More

  đai hội giới trẻ 2018

  Các Chủ Đề Của Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc

  1. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ I, giáo phận...

  Giới trẻ giáo xứ Kẻ Sặt – Hải Phòng suy tôn Thánh Giá

  Ngày 15 tháng 7 vừa qua, sau chương trình Đại hội giới trẻ và thánh lễ giới trẻ tại giáo xứ thánh Antôn, khoảng...

  Chương trình đón Thánh Giá và Thánh lễ Giới trẻ giáo hạt Hải Dương

  Giáo phận Hải Phòng Giáo hạt Hải Dương CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN THÁNH GIÁ VÀ THÁNH LỄ GIỚI TRẺ GIÁO HẠT HẢI DƯƠNG Địa điểm và thời gian Giáo...

  Đại hội Giới Trẻ giáo phận Phú Cường 2018

  Lúc14g00, ngày 26-3-2018, trời nắng nóng, nhiệt độ như tăng lên khi dòng người trẻ từ các giáo hạt trong giáo phận Phú Cường...

  Hot Topics