More

  Chương trình đón Thánh Giá và Thánh lễ Giới trẻ giáo hạt Hải Dương

  Giáo phận Hải Phòng
  Giáo hạt Hải Dương
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN THÁNH GIÁ VÀ THÁNH LỄ GIỚI TRẺ
  GIÁO HẠT HẢI DƯƠNG
  Địa điểm và thời gian
  • Giáo xứ Đồng Xá: Chúa Nhật, ngày 3 tháng 6
  • Giáo xứ Mỹ Động: Chúa Nhật, ngày 10 tháng 6
  • Giáo xứ Văn Mạc: Chúa Nhật, ngày 17 tháng 6
  • Giáo xứ Kim Lai: Chúa Nhật, ngày 24 tháng 6
  Nội dung
  • Cấp giáo xứ (buổi sáng):
  • Giáo xứ Đồng Xá: cha Bằng thuyết trình đề tài; cha Đảo chủ lễ và giảng lễ
  • Giáo xứ Mỹ Động: cha Phú (Phú Tảo) thuyết trình đề tài; cha Hân chủ lễ và giảng lễ.
  • Giáo xứ Văn Mạc: cha Tuyên thuyết trình đề tài; cha Tình chủ lễ và giảng lễ.
  • Cấp giáo hạt (cả ngày):
  • 8h00 – 8h45: Tập trung, khởi động (cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân)
  • 8h45 – 9h30: Thuyết trình (cha Giuse Dương Hữu Tình)
  • 9h30 – 10h00: Giải lao
  • 10h00 – 11h00: Giao lưu chia sẻ (cha Giuse Dương Hữu Tình)
  • 11h15: Ăn trưa & nghỉ ngơi
  • 13h00 – 13h30: Tập trung, khởi động (cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân)
  • 13h30 – 14h30: Giải đáp thắc mắc (cha Giuse Dương Hữu Tình)
  • 14h30 – 14h45: Giải lao
  • 14h45 – 15h00: Ôn hát
  • 15h00: Thánh lễ (Đức cha Giáo phận)
  Ban tổ chức

  Hot Topics

  Related Articles