More

  Chủ đề đại hội giới trẻ miền bắc

  Các Chủ Đề Của Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc

  1. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ I, giáo phận...

  Chương trình đón Thánh Giá và Thánh lễ Giới trẻ giáo hạt Hải Dương

  Giáo phận Hải Phòng Giáo hạt Hải Dương CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN THÁNH GIÁ VÀ THÁNH LỄ GIỚI TRẺ GIÁO HẠT HẢI DƯƠNG Địa điểm và thời gian Giáo...

  Chủ đề của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội 2017

  CHỦ ĐỀ: "HÃY RA CHỖ NƯỚC SÂU" (Lc 5,4). đây là chủ đề năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập GP Thanh Hoá (1932-2017)....

  Hot Topics