More

  chân dung Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

  Cáo phó cha Giacôbê Nguyễn Văn Tập

  TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI  40 Nhà Chung – Hà Nội CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục Sinh Tòa Tổng Giám...

  Kỷ niệm 16 năm tấn phong giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

  Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội, Giám quản Tông tòa giáo phận Hải Phòng, đã chủ sự thánh lễ...

  Thông Báo – Lễ Nhận Tòa của Đức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

  Chương trình Lễ Nhận Tòa của Đức tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục thứ sáu của Tổng Giáo phận...

  Ðức Tổng tân cử chào thăm Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

  Phái đoàn do Đức tân Tổng Giám mục Giuse dẫn đầu, chiều 20.11.2018 đã đến Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tiếp đón đoàn...

  Hot Topics