More

    Hình ảnh cây thông Noel bằng nồi đất

    Cây thông đặc biệt này có tại giáo xứ Lưu Mỹ, giáo phận Vinh, (xã Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đang cố gắng hoàn thiện cây thông Noel từ 5000 nồi đất để đón mừng Chúa giáng sinh 2017
    [youtube https://www.youtube.com/watch?v=SkZSD9V1F6Q?autoplay=1]Hình ảnh cây thông Noel bằng nồi đất

    Hot Topics

    Related Articles