More

  Các Giáo xứ, đoàn thể kính viếng và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Đặng Đình An 13.01.2018

  Xem thêm:

  Tang lễ Cha Giuse Đặng Đình An- Sáng ngày 13.01.2018:

  Các Giáo xứ, đoàn thể kính viếng và hiệp dâng thánh lễ cầu  nguyệnCha Giuse Đặng Đình An

  Với tâm tình hiệp thông và tiếc thương, trong buổi sáng thứ Bảy ngày 13.01.2018, rất đông các giáo xứ, các đoàn thể, tín hữu nhiều nơi đổ về Giáo xứ Đức Hiệp, nơi quàn linh cữu Cha Giuse để kính viếng, dâng thánh lễ cầu nguyện và phân ưu cùng Giáo xứ:

  8g00 – 8g45: Linh mục đoàn Hạt Bình Giả – do Cha Quản hạt Giuse Đặng Cao Trí chủ sự kính viếng và dâng thánh lễ.

  8g45: UBND- HĐND Xã Xà Bang kính viếng.

  8g55: Giáo họ Phước Ân kính viếng

  9g00: Giáo xứ Hữu Phước và Giáo xứ Hòa Thuận do Cha Tổng Đại diện Giuse Võ Công Tiến, Cha Phaolô Lê Đình Hùng (Chánh xứ Hữu Phước) cùng quý cha kính viếng và dâng thánh lễ.

  9g45 – 10g30: Gia đình linh tông do Cha cố Phêrô Ngô Kỷ chủ sự kính viếng và dâng thánh lễ.

  10g35: An ninh Huyện Châu Đức kính viếng.

  10g40: Anh em Linh mục Lớp Micae- Chủng viện Phaolô Xuân Lộc kính viếng và hiệp dâng thánh lễ.

  11g30: Caritas Giáo phận Bà Rịa do Cha Giám đốc Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh chủ sự kính viếng và dâng thánh lễ.

  BTT.GPBR. tiếp tục cập nhật lịch trình các giáo xứ, đoàn thể kính viếng Cha Giuse.

  Linh cữu Cha Giuse vẫn được quàn tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Hiệp để các giáo xứ, đoàn thể và anh chị em tín hữu các nơi có thể đến kính viếng và dâng thánh lễ

  Vào lúc 9g00 ngày 15.01.2018, Đức cha Emmanuel Giám mục Giáo phận Bà Rịa sẽ chủ sự thánh lễ an táng cho Cha Giuse.

  Mtm Mỹ Hạnh
  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=7L7BNJLIsOo?autoplay=1]

  gp Bà Rịa
  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=8vXspoSXAq0]

  Xem thêm:

  Hot Topics

  Related Articles