More

  Mẫu Đơn - Bài Cảm Ơn

  Bài cảm ơn của Đức Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long

  Đức Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long cảm ơn nhân lễ nhận sứ vụ Chánh Tòa Giáo phận Vinh, ngày 12-02-2019 (Nguồn media Giáo...

  Đơn xin chuẩn hôn nhân khác đạo

   Đơn xin chuẩn hôn nhân khác đạo Kính thưa Đức cha, với sự giải thích về các điều kiện để được phép chuẩn hôn nhân...

  Hot Topics