More

  Cáo Phó: Thân mẫu của Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
  Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
  (Ga 11, 25).Thân mẫu của Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục

   CÁO PHÓ

  Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
  Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục
  và Gia đình báo tin:

  Bà Cố
  ANNA NGUYỄN THỊ HOAN
  Sinh ngày 6/10/1929

  tại giáo xứ Bình Thuận, giáo hạt Nhân Hòa, Giáo phận Vinh
  Là thân mẫu của linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục (quản xứ Song Ngọc)

  Đã được Chúa gọi về hồi 20h45’, thứ Sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018
  Hưởng thọ 89 tuổi.

  Thánh lễ An táng Bà Cố ANNA sẽ được cử hành vào lúc 8h00′,
  thứ Hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018

  Tại Nhà thờ giáo xứ Bình Thuận
  (xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

  Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
  ban cho Bà Cố ANNA được phục sinh với Đức Kitô
  và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

  R.I.P

  Lm. JB. Nguyễn Đình Thục
  và Gia đình

  Báo tin

  Hot Topics

  Related Articles