More

  Truyền chức Linh mục và Phó tế năm 2018

  Video: Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn 30.5.2018

  Theo đề nghị của Ban Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Đức Giám Mục Giám quản Giuse đã quyết định truyền chức phó tế cho 17 đại chủng sinh (theo danh sách đính kèm) vào lúc 8 giờ 30 ngày 30  tháng 5 năm 2018, và truyền chức linh mục cho 14 phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 ngày  08 tháng 06 năm 2018 tại nhà thờ Chính Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.

  Video: Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn 30.5.2018

  Hot Topics

  Related Articles