More

    Thông báo về Thánh Lễ đầu tháng hoa kính Mẹ tại La Vang

    Trân trọng kính mời Quý Cha, quý bề trên, quý chủng sinh, quý tu si nam nữ và cộng đoàn dân Chúa về La Vang, về tham dự thánh lễ đầu tháng hia kính MẹThông báo về Thánh Lễ đầu tháng hoa kính Mẹ tại La Vang

    Hot Topics

    Related Articles