More

    Thánh lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

    Thánh lễ Truyền chức Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường sẽ được cử hành tại giáo phận  Thanh Hoá vào lúc 7g00 ngày 27 tháng 6 năm 2018.

    Giuse Nguyễn Đức Cường

    Hot Topics

    Related Articles