More

  Phỏng vấn Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh về việc Nhà Nước giải tỏa Dòng Saint Paul Hà Nội và Nhà Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

  Phỏng vấn Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh về việc Nhà Nước giải tỏa Dòng Saint Paul Hà Nội và Nhà Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

  Thanh Thảo cộng tác viên của VietCatholic TV đã có cuộc phỏng vấn với Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh ngày 15/5/2018 trước khi ngài lên đường về Việt Nam.
  Đức Cha Micae đã trả lời các câu hỏi liên quan tới:

  Việc giải tỏa khu đô thị hóa thủ Thiêm nói chung. Tình trạng đền bù giải tỏa không thỏa đáng, dân chúng búc xức và bất mãn.

  Về hiện tình Nhà thờ và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm có bị giải tỏa hay không?

  Những thành quả các Sơ MTG đã phục vụ dân chúng như thế nào?

  Thái độ của các Đức Giám Mục và hàng Giáo sĩ việt Nam đối với vấn đề này ra sao?

  Trước những diễn biến quan hệ giữa Vatican-Trung quốc thì đối với Việt Nam sẽ có ảnh hưởng như thế nào?

  Việc kết án và bỏ tù những nhà hoạt động trẻ và tranh đấu dân sự như thế nào?

  Hot Topics

  Related Articles