More

  Giây Phút Tiễn Biệt Cha Cố Đaminh Vũ Đức Hậu

  Linh mục ĐAMINH VŨ ĐỨC HẬU Quản xứ Bác Ái đã qua đời vì tai nạn giao thông lúc 08g00 thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017 Hưởng thọ 79 tuổi, với 51 năm Linh mục.

  Video: Tiễn Biệt Cha Cố Đaminh Vũ Đức Hậu

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=S907QxZHaAA?autoplay=1]

  Tiểu sử Cha cố Đaminh:

  – Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1938
  – Tại: Giáo xứ Thiện Giáo, Giáo phận Bùi Chu (xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định)
  – Từ năm 1949 đến năm 1957: Học Tiểu Chủng viện Phanxicô Xaviê, Bùi Chu
  – Từ năm 1957 đến 1966: Học Đại Chủng viện Tôma và Xuân Bích
  – Thụ phong Linh mục ngày 31 tháng 5 năm 1966, tại Huế

  Video: Di chúc của Cha cố Đa Minh
  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=KQLiMqVXqTI?autoplay=1]

  Đã phục vụ:

  – 1966 – 1967: Phó xứ Chính Tòa Kontum
  – 1967 – 1969: Phó xứ Vinh Đức, Ban Mê Thuột
  – 1969 – 1974: Chánh xứ Thánh Linh
  – 1974 – 1975: Tuyên Úy quân đội
  – 1975 – 1981: Cải tạo
  – 1989 – 1997: Chánh xứ Châu Sơn
  – 1997 – 1999: Chánh xứ Phú Long
  – 1999 – 2005: Chánh xứ Vinh Hương
  – 2005 – : Chánh xứ Bác Ái

  Full: Thánh lễ an táng Linh mục Đaminh Vũ Đức Hậu

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=DgsDE5-WZgE?autoplay=1]

  Cha Cố Đaminh Vũ Đức Hậu

  Hot Topics

  Related Articles