More

  Danh sách Bổ Nhiệm & Thuyên Chuyển Linh Mục giáo phận Thánh Hóa 2018

  Sáng thứ Tư ngày 18/07/2018, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa để kết thúc dịp tĩnh tâm tháng 07 năm 2018 của linh đoàn giáo phận Thanh Hóa. Trong thánh lễ này, Đức cha cũng trao bài sai cho 5 tân linh mục mới được thụ phong dịp 14/06 vừa qua, đồng thời thuyên chuyển một số cha đi nhận nhiệm sở mới. Thuyên Chuyển Linh Mục giáo phận Thánh Hóa

  Đây là đợt bổ nhiệm đầu tay của Đức Tân Giám mục giáo phận. Niềm vui của Giám mục khi sai các linh mục lãnh nhận sứ vụ có lẽ cũng là niềm vui của Chúa Giêsu khi sai các tông đồ đi rao giảng. Đó là một niềm hân hoan hy vọng đã được Đức cha Giuse gửi gắm trong bài giảng lễ: “Ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu vui hẳn khi sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng. Tại sao Chúa lại vui như thế? Ngày hôm nay Chúa vui như vậy, khi sai 12 tông đồ đi rao giảng, đi trong khó nghèo, hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, tin Chúa là cứu Chúa của loài người, các tông đồ khiêm tốn vâng lời, phó thác hoàn toàn cho Ngài. Chính Chúa là lẽ sống của tôi, tôi phó thác đời mình cho Ngài và đi theo con đường Ngài hướng dẫn…..”.

  Bổ nhiệm thư của từng cha được công bố sau lời nguyện hiệp lễ. Danh sách quý cha được bổ nhiệm và thuyên chuyển đợt này như sau: Thuyên Chuyển Linh Mục giáo phận Thánh Hóa

  Hot Topics

  Related Articles