More

  Tiểu sử Đức Cha SANTOS UBIERNA – NINH, OP

  ĐỨC CHA SANTOS UBIERNA – NINH, OP

  Sinh: 01.11.1907
  Linh mục: 20.12.1930
  Giám mục: 29.9.1942
  Khẩu hiệu giám mục:
  “Đổ Máu Hoà Dâng Với Hy Sinh Lễ Tế”
  – Immolor Supra Sacrificium –
  Tạ thế: 15/4/1955Tiểu sử Đức Cha SANTOS UBIERNA

  Đức cha Santos Ubierna Ninh sinh ngày 01/11/1907tại làng Huermeces, tỉnh Burgensis, nước Tây Ban Nha. Ngài gia nhập dòng Đaminh ngày 29/6/1923, thụ phong linh mục ngày 20/12/1930. Năm 1932, ngài sang truyền giáo tại Việt Nam và được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Thánh Alberto Nam Định.

  Ngày 24/02/1942 Tòa Thánh ban Sắc phong Giám mục cho cha Santos Ubierna với quyền kế vị Đức cha Gioan Casado Thuận

  Ngày 29/9/1942tại Thái Bình, ngài được tấn phong Giám mục hiệu tòa Lamdia. Khẩu hiệu giám mục được ngài chọn là: “Đổ máu hòa dâng với hy sinh lễ tế”(Immolor Supra Sacrificium).

  Trong suốt thời gian Đức cha Santos Ubierna Ninh làm mục tử giáo phận, đất nước luôn ở trong tình trạng chiến tranh, Giáo phận Thái Bình cũng lâm cảnh đau thương của kháng chiến chống Nhật, chống Pháp và cả nạn chống đói. Đức cha Santos Ubierna luôn duy trì các cơ sở và giữ vững tinh thần đức tin cho cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận.

  Về văn hóa, ngài đã lập Nhà In Đaminh Thái Bình để in ấn những tài liệu, sách báo Công giáo cho Giáo phận.

  Theo thống kê đầu năm 1954, Giáo phận Thái Bình có 30 linh mục Dòng Đaminh, 64 linh mục triều, 160 ngàn giáo dân. Tổng số dân cư trên phần đất Giáo phận là 1,5 triệu (chiếm tỉ lệ 10,75%). Ngài còn lập thêm nhiều xứ mới, nâng tổng số giáo xứ trong giáo phận lên con số 63.

  Tháng 7/1954 thời buổi xã hội thay đổi, khoảng 80 ngàn giáo dân Thái Bình di cư vào miền nam. Đức cha Ubierna Ninh, cùng với 70 linh mục Dòng và triều và hàng trăm chủng sinh, thầy giảng và dì phước đã đi theo để ổn định đoàn chiên.

  Sau khi ổn định xong cho đoàn chiên nơi đất khách quê người, Đức cha Ubierna Ninh về thăm lại cố hương Tây Ban Nha một ít thời gian, sau đó Ngài đã trở lại Sài gòn. Đức cha luôn thao thức trở về Giáo phận mẹ Thái Bình để lo cho cộng đoàn giáo hữu còn ở lại. Ngài quyết định sẽ trở lại miền bắc trước ngày 29/4/1955, đây là hạn chót di chuyển bắc – nam. Nhưng, ngày 15/4/1955, Chúa đã sớm cất Đức cha về, khi đó ngài mới được 48 tuổi. Ngài được an táng tại Lăng Cha Cả, rồi sau đó được đưa về nhà thờ Ba Chuông – Tổng Giáo phận Sài Gòn, và được đưa về vườn thánh Đền thánh Giáo xứ Martino Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc ngày nay. 25 năm trong thiên chức Linh mục, 13 năm Giám mục coi sóc Giáo phận Thái Bình.

  Đã nhiều năm qua, Giáo phận Thái Bình luôn mong muốn đưa Hài cốt Đức cha trở về với Giáo phận mẹ. Đến hôm nay Giáo phận Thái Bình mới thực hiện được lòng mong ước đó. Thật ý nghĩa trong năm Giáo Hội Việt Nam kỷ niệm 30 năm, Giáo hội tuyên  phong các thánh tử đạo Việt nam, tri ân các bậc tiền nhân đã gieo trồng đức tin. Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Đức cha Phêrô đã đưa Hài cốt Đức cố Giám mục – vị tiền nhiệm thứ hai của Giáo phận từ Đền thánh Giáo xứ Martino về lại Giáo phận Thái Bình. Đến 18 giờ 30 ngày 2 tháng 11 năm 2018, Hài cốt Đức cha Santos Ubierna Ninh đã được đón vào Nhà thờ Chính toà Thái Bình, trước sự tham dự của Đức Giám mục giáo phận và đông đảo cộng đoàn giáo hữu nơi đây sốt sáng cầu nguyện cho Đức cha cố. Điều này cũng phần nào làm thoả lòng mong muốn của Đức cố Giám mục cách đây 63 năm.

  Cộng đoàn Giáo phận Thái Bình nghiêng mình kính trọng và muôn đời nhớ ơn Đức cha Santos Ubierna Ninh, Ngài đã đóng góp những công ơn to lớn cho giáo phận, dựng xây và điều hành giáo phận để đức tin của những người con giáo phận luôn được trung thành với Đấng là tất cả, là nguồn cội và cùng đích của mọi loài. Xin được thắp những nén hương lòng để kính dâng lên Đức cha Santos. Xin Đức cha cũng luôn cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo phận Thái Bình, để giáo phận mỗi ngày một vững mạnh trong đức tin và đức mến. Xin Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót cho ngài được chung hưởng vinh quang của Chúa.

  Cộng đoàn Giáo phận Thái Bình kính cẩn bái chào Đức cha.

  Giáo phận Thái Bình

  Hot Topics

  Related Articles