More

  Tiểu sử Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến

  Đức cha sinh ngày 26 tháng 12 năm 1942 tại Giáo xứ Vĩnh Trị – Giáo phận Hà Nội (Làng Vĩnh Trị-Xã Yên Trị – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định)Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến

  Ngày 26 tháng 6 năm 1977, được thụ phong linh mục.

  Ngày 14 tháng 11 năm 1988, ông được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Phát Diệm và được tấn phong ngày 16 tháng 12 cùng năm.Giám mục Chủ phong cho cha là Hồng y – Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Maria Trịnh Văn Căn, hai giám mục phụ phong là Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, giám mục chính tòa Giáo phận Hải Phòng và Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, giám mục chính tòa Giáo phận Bắc Ninh.

  Ngày 3 tháng 11 năm 1998, cha kế nhiệm làm Giám mục chính tòa Phát Diệm sau khi Giám mục chính tòa Phaolô Bùi Chu Tạo từ nhiệm.

  Ngày 14 tháng 4 năm 2007, Giáo hoàng Biển Đức XVI chấp nhận đơn xin về hưu của Giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến, theo Giáo luật. Người kế nhiệm ông là Giám mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Năng (từ năm 2009).

  Hot Topics

  Related Articles