More

  video thánh lễ

  Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Sài Gòn năm 2018

  “Phó tế là người được chính Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện công việc xây dựng sự hiệp thông của Hội Thánh, nhằm...

  Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn 30.5.2018

  Đức Giám Mục Giám quản Giuse sẽ truyền chức phó tế cho 17 đại chủng sinh vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng...

  Lễ Chúa Ba Ngôi 2018

  Bài Ðọc I: Ðnl 4, 32-34. 39-40 "Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác". Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê...

  Hot Topics